3PL (Third Party Logistic)

Co to jest 3PL?

3PL - Third Party Logistic - działanie polegające na zlecenie firmie zewnętrznej jednej lub kilku funkcji logistycznych. Przedsiębiorstwa, które nie posiadają zaplecza logistycznego i transportowego zlecają usługi firmom, które specjalizują się w tej dziedzinie. Funkcje, które można zlecić w ramach 3PL to między innymi obsługa zamówień, magazynowanie, dystrybucja, transport i usługi celne.

Określenie 3PL oznacza, że w świadczeniu usług biorą udział 3 podmioty:

  • 1PL - załadowca i odbiorca przesyłki
  • 2PL - dostawcy usług transportowych
  • 3PL - firmy logistyczne, które dostarczają usługi do klientów

Zalety 3PL:

  • Brak konieczności inwestowania we własne zasoby logistyczne i transportowe
  • Konkurencyjność cenowa i niskie koszty zarządzania
  • Dostosowanie jakości usług do potrzeb

Wady 3PL:

  • Możliwość wycofania się firmy logistycznej
  • Mniejsza kontrola nad procesem logistycznym
  • Słabszy kontakt z klientem

Wróć do słownika