Co to jest ADN?

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych drogami śródlądowymi. Dokument jest zbiorem przepisów określających rodzaje substancji i towarów niebezpiecznych, które mogą być transportowane (lub nie) statkami żeglugi śródlądowej. Umowa mówi również o sposobie pakowania, załadunku i rozładunku. Ostatnia aktualizacja dokumentu odbyła się 8 września 2017 roku. Przepisy związane z towarami niebezpiecznymi regulowane są co dwa lata.


Wróć do słownika