Co to jest ADR?

Konwencja międzynarodowa, która dotyczy przewozu drogowego ładunków niebezpiecznych. Umowa zawiera stosunku prawne między państwami, które ją respektują, a także przepisy związane z przewozem materiałów niebezpiecznych w transporcie samochodowym. Załącznik A jest zbiorem wszystkich towarów objętych regulacją, wraz z ich klasyfikacją. Należą do nich między innymi materiały samozapalne, żrące, promieniotwórcze, trujące, czy organiczne, a także niebezpieczne gazy i przedmioty, które stwarzają zagrożenie wybuchem. W załączniku znajdują się również zasady pakowania towarów, oznaczenia i wskazówki dotyczące załadunku oraz rozładunku. Załącznik B zawiera wymagania związane z jednostkami transportującymi, które muszą być spełnione w celu dopuszczenia ich do użytku.


Wróć do słownika