AMS (Automated Manifest System)

Co to jest AMS?

Procedura polegająca na zgłoszeniu towarów wywożonych ze Stanów zjednoczonych. AMS pozwala na szybką odprawę celną w sposób elektroniczny. W przypadku eksportu towar z Unii Europejskiej nie wypłynie do USA jeśli nie uzyska zgody w systemie. W przypadku wysłania ładunku bez zezwolenia zostanie on odesłany na koszt eksportera.


Wróć do słownika