ATA (Admission Temporaire)

Co to jest ATA?

Dokument (karnet) celny międzynarodowy, który pozwala na przyspieszoną odprawę celną towarów wywożonych tymczasowo (np. w celach wystawienniczych). Wydawanie oraz używanie dokumentu jest regulowane przez Konwencję o Tymczasowej Odprawie Celnej. Karnet ATA umożliwia ominięcie procedury celnej powiązaną z odprawą czasową. Osoba posiadająca dokument nie musi wypełniać dokumentu SAD i deklaracji celnych, a także składać depozytów na granicach. Prawo do nabycia ATA mają zarówno podmioty prawne, jak i fizyczne. Karnet z reguły jest ważny 12 miesięcy.

Towary, które mogą być przewiezione przy wykorzystaniu karnetu ATA:

  • Próbki produktów i wzory handlowe, które są wywożone za granice w celu demonstracji przed zawarciem umowy handlowej
  • Towary, które przeznaczone są na targi, konferencje i wystawy, np. stoiska czy eksponaty
  • Wyposażenie zawodowe - instrumenty muzyczne, rekwizyty teatralne, sprzęt filmowy, sprzęt telewizyjny, sprzęt sportowy itp.

Wróć do słownika