BAF (Bunker Adjustment Factor)

Co to jest BAF?

Dodatek związany ze zmianami cena paliwa na światowych rynkach. Jego wartość zależna jest od notowań ropy. Korekta paliwowa automatycznie reguluje wysokość stawek frachtowych i stanowi największa zmienną, od której zalezy koszt transportu. Wartość BAF zawsze ustalana jest z wyprzedzeniem.


Wróć do słownika