B/L - Bill Of Lading

Co to jest B/L?

Morski list przewozowy to najwazniejszy dokument, który jest dowodem odbioru okreslonego towaru na statek. Podmiot, który posiada dokument jest uprawniony do odbioru ładunku w porcie docelowym. Konosament jest poswiadczeniem zawarcia umowy przewozowej dlatego uznaje się go za główny dokument w handlu międzynarodowym. B/L stanowi papier wartościowy stanowiący prawo do posiadania oraz dysponowania towarem. Dokument może zostać przeniesiony na inną osobę, sprzedany lub kupiony. Podmiot posiadający konosament nabywa prawa do towaru, na który jest on wystawiony.


Wróć do słownika