CAF - Currency Adjustment Factor

Co to jest CAF?

Rodzaj dodatku walutowego, którego zadaniem jest minimalizacja wpływów wahania kursów walut. Jego wartość ustalana jest z wyprzedzeniem na podstawie średniej arytmetycznej średnich kursów NBP. Dodatek stosowany jest w celu wyrównania strat jakie ponosi armator w związku z prowadzeniem transakcji w różnych walutach.


Wróć do słownika