CBM (Cubic Meter)

Metr sześcienny - jednostka służąca do pomiaru objętości ładunków, która stosowana jest w transporcie międzynarodowym. Wartość wyrażona jest w metrach i jest iloczynem długości, szerokości oraz wysokości opakowania.


Wróć do słownika