CIF (Cost, Insurance and Freigh)

Co to jest CIF?

CIF to jedna z zasad Incoterms w myśl której koszty transportu opłacone są przez sprzedającego. Obowiązkiem eksportera oprócz wyprodukowania towarów jest dostarczenie ich na statek (moment przekazania towaru następuje w momencie wejścia ładunku na statek w porcie załadunku), opłacenie frachtu, załadunek, wykupienie ubezpieczenia oraz dokonanie eksportowej odprawy celnej.

Rolą importera jest odbiór towaru w porcie docelowym, uzyskanie niezbędnych świadectw pochodzenia oraz przejście przez importową procedurę celną (a także uiszczenie opłat celnych).

Reguły CIF odnoszą się wyłącznie do transportu wodnego morskiego i śródlądowego, przy czym nie jest on polecany przez ukryte koszty.

Najważniejsze informacje:

  • prawie wszystkie koszty związane z transportem są po stronie sprzedającego
  • sprzedawca ma obowiązek wyprodukować towar, dostarczyć do portu, załadować na statek oraz zorganizować fracht do portu docelowego
  • w momencie gdy importer odbiera towar z portu docelowego jest odpowiedzialny za jego dalsze losy
  • przeniesienie ryzyka z eksportera na importera odbywa się w momencie odbioru towaru w porcie docelowym

Więcej o obowiązkach kupującego i sprzedającego można przeczytać tutaj.


Wróć do słownika