Co to jest CITES?

Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Zagrożonymi. Dokument wszedł w życie w roku 1975. Aktualnie konwencję podpisały 183 państwa. Głównym celem dokumentu jest regulacja lub eliminacja handlu międzynarodowego zagrożonymi gatunkami roślin lub zwierząt. Jego działanie ma także na celu ograniczenie handlu minerałami pochodzenia zwierzęcego, które pozyskiwane są nielegalnie. W konwencji wymienione jest ponad 34 tysiące gatunków.


Wróć do słownika