CSC (Container Service Charge)

Co to jest CSC?

Opłata za obsługę kontenerową. Koszty powiązane są z obsługą ładunku w terminalu kontenerowym - rozładowaniem z ciężarówki, załadowaniem, przeładunkiem, rozformowaniem, składowaniem, dalszym transportem. Dodatek dotyczy wyłącznie przesyłek pełnokontenerowych.


Wróć do słownika