CSF (Carrier Security Fee)

Co to jest CSF?

Dodatek do frachtu powiązany z ubezpieczeniem. Jest to opłata, którą ponosi armator.


Wróć do słownika