CVED (Common Veterinary Entry Document)

Co to jest CVED?

Wspólnotowe świadectwo weterynaryjne to dokument, który należy posiadać w przypadku importu na teren UE żywych zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego. Przed przystąpieniem do procedury importowej wymagane jest poprawne wypełnienie dokumentu oraz zebranie podpisów odpowiednich organów. W przypadku braku zezwoleń Graniczny Lekarz Weterynaryjny zatrzyma towar i nakaże dostarczenie pisma z niezbędnymi podpisami w ciągu 7 dni.


Wróć do słownika