DDO (Dopuszczenie do obrotu)

Co to jest DDO?

Dopuszczenie do obrotu - procedura, która nadaje importowanemu towarowi celny status produktu krajowego. Postępowanie wykorzystywane jest w przypadkach pojawienia się towarów nie wspólnotowych na obszarze celnym UE i nadaje im status wspólnotowy. Procedura wymaga spełnienia określonych wymogów, dopełnienia formalności oraz uiszczenia opłat, w tym należności celnych. Po dopuszczeniu towaru do obrotu można nim dysponować w określonym obszarze celnym.


Wróć do słownika