Co to jest EORI?

Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych powiązany z elektronicznym systemami do spraw celnych. Głównym zadaniem EORI jest ułatwienie pracy administracji celnej. Jego głównym założeniem jest przejście z dokumentów papierowych do dokumentacji prowadzonej elektronicznie. Celem systemu jest również ułatwienie załatwiania formalności przez podmioty gospodarcze i usprawnienie przepływu towarów, które importowane są na teren Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy, którzy zajmują się sprowadzaniem produktów muszą być zarejestrowani w EORI.

Rejestracja do systemu wymagana jest tylko raz, a po jej dokonaniu przedsiębiorcy przyznawany jest unikalny numer EORI, na podstawie którego jest weryfikowany przez podmioty celne. W Polsce numer EORI ma format PL[NIP]00000. W celu dokonania rejestracji można skorzystać z kilku sposób:

  • drogą pocztową, przesyłając wniosek rejestracyjny w formie pisemnej
  • osobiście lub przez wnioskodawcę w urzędach lub oddziałach celnych
  • przed pierwszą operacją celną

Dokument niezbędny do wypełnienia przed złożeniem papierów w odpowiednim urzędzie to wniosek PG-K. Dodatkowo konieczne jest dołączenie dokumentów, które potwierdzają dane firmy zawarte we wniosku.


Wróć do słownika