ETD (Estimated Time of Departure)

Co to jest ETD?

Przewidywany czas wyjścia statku (ładunku) z portu początkowego (portu załadunku).


Wróć do słownika