FCL (Full Container Load)

Co to jest FCL?

Ładunek morski pełnokontenerowy. W transporcie oznacza to, że cały kontener wypełniony jest ładunkiem wyłącznie jednego importera. Jest to jeden z najbardziej ekonomicznych rodzajów transportu produktów w ilościach hurtowych. Stosuje się go także w przypadku przewożenia towarów o dużych gabarytach. Obsługa takiego ładunku odbywa się najczęściej od drzwi załadowcy, do drzwi odbiorcy, po uprzednim rozformowaniu kontenera na magazynie.


Wróć do słownika