FCR (Forwarders Certificate of Recipt)

Co to jest FCR?

Zaświadczenie spedytora o przejęciu towaru. Dokument wystawiany jest w momencie, w którym spedytor przejmuje ładunek i jest zobowiązany do dostarczenia go odbiorcy lub wystawienia do jego dyspozycji w określonym miejscu. FCR pozwala eksporterowi na otrzymanie zapłaty za sprzedany towar od razu po przekazaniu ładunku spedytorowi. Dokument stosowany jest często w przypadkach kiedy importer nie chce, aby producent wiedział kto jest finalnym odbiorcą towaru.


Wróć do słownika