FOB (Free on Board)

Co to jest FOB?

FOB (Free on Board) to reguła Incoterms, według której rola eksportera kończy się w momencie załadowania ładunku na statek. Sprzedający zobowiązuje się do wyprodukowania towarów, przygotowania do transportu, a także dostarczenie do portu załadunku. Jego obowiązkiem jest również poniesienie kosztów związanych z bezpieczeństwem i ubezpieczeniem do momentu, w którym ładunek znajdzie się na statku. Sprzedający musi uzyskać zgodę na eksport towarów i dokonać eksportowej odprawy celnej.

Rola importera rozpoczyna się w momencie dostarczenia towarów na statek. Zobowiązuje się on do zorganizowania frachtu i poniesienia kosztów, które są z nim związane, a także przeprowadzenia importowej odprawy celnej. Reguła FOB występuje najczęściej w transporcie morskim, ponieważ uznawana jest za najbardziej sprawiedliwą w podziale obowiązków między kupującym, a sprzedającym.

Najważniejsze informacje:

  • sprzedawca ponosi koszty aż do momentu załadowania towarów na statek, dalsze koszty przechodzą na kupującego
  • sprzedawca ma obowiązek wyprodukować towar, dostarczyć do portu załadunku i przekazać do załadowania
  • przeniesienie ryzyka z eksportera na importera odbywa się w momencie gdy towary znajdą się na statku

Więcej o obowiązkach kupującego i sprzedającego można przeczytać tutaj.


Wróć do słownika