Feeder

Feeder

Mały kontenerowiec o pojemności około 300 – 500 TEU, służące najczęściej w żegludze bliskomorskiej dowożąc kontenery z mniejszych portów do głównych terminali kontenerowych gdzie są ładowane na większe statki.


Free on Board

Free on Board

Reguła handlowa Incoterms 2010 oznaczająca, że załadowca wypełnia obowiązki związane z dostarczeniem towaru przewoźnikowi. Rola załadowcy w kwestii ogranizacji transportu kończy się z momentem złożenia towaru na pokładzie statku.


Kontener

Kontener

Standaryzowana skrzynia, najczęściej metalowa, służąca do przewozu drobnicy.


Statek transportowy

Statek transportowy

Statek nie będący statkiem pasażerskim.

Konwencja SOLAS 1974, Tekst ujednolicony, 2002, Rozdział I, Część A, Prawidło 2 (g), s. 19


TEU

TEU

Twenty-foot Equivalent Unit – ekwiwalent jednostki 20-stopowej, Jednostka równoważna objętości kontenera o długości 20 stóp


Transit Time

Transit Time

Czas tranzytu, czas potrzebny na transport z portu załadunku do portu docelowego