Feeder

Feeder

Mały kontenerowiec o pojemności około 300 – 500 TEU, służące najczęściej w żegludze bliskomorskiej dowożąc kontenery z mniejszych portów do głównych terminali kontenerowych gdzie są ładowane na większe statki.