Kontener

Kontener

Standaryzowana skrzynia, najczęściej metalowa, służąca do przewozu drobnicy.