Statek transportowy

Statek transportowy

Statek nie będący statkiem pasażerskim.

Konwencja SOLAS 1974, Tekst ujednolicony, 2002, Rozdział I, Część A, Prawidło 2 (g), s. 19