TEU

TEU

Twenty-foot Equivalent Unit – ekwiwalent jednostki 20-stopowej, Jednostka równoważna objętości kontenera o długości 20 stóp