Transit Time

Transit Time

Czas tranzytu, czas potrzebny na transport z portu załadunku do portu docelowego