GT ( Gross Tonnage)

Co to jest GT?

Tonaż statku brutto. Miara całkowitej pojemności zamkniętych pomieszczeń statku, które znajdują się wewnątrz kadłuba. Pojemność statku wyrażona jest w jednostkach bezwymiarowych.


Wróć do słownika