Kontygent Taryfowy

Co to jest Kontygent Taryfowy?

Ściśle określona ilość towarów, która objęta jest niższymi stawkami celnymi (lub zerowymi) niż normalnie. Obowiązuję wyłącznie w imporcie. Kontyngent stosowany jest na przykład dla zrównoważenia bilansu płatniczego.


Wróć do słownika