LCL (Less than Container Load)

Co to jest LCL?

Ładunek niepełnokontenerowy. W transporcie oznacza to, że kontener wypełniony jest ładunkami różnych importerów (np. drobnica morska). Jest to najbardziej ekonomiczna forma transportu w przypadku małych, pojedynczych ładunków. Klient płaci za faktyczną objętość towaru, a nie za cały kontener.


Wróć do słownika