Małe przesyłki w transporcie morskim

Małe przesyłki w transporcie morskim

Małe przesyłki w transporcie morskim

Nie każdy import z Chin wypełnia całą przestrzeń kontenera. Chiny w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat przeszły rewolucyjne zmiany. W imporcie przestały obowiązywać dolne limity zamówienia, a jakość produkowanych towarów stała się tylko kwestią wymagań i ceny. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zamówić w chińskiej fabryce np. karton towaru i później sprzedać do z zyskiem w Europie.

Nie ma też dolnych limitów w transporcie morskim. Dla małych ładunków stworzono specjalne usługi pozwalające na skorzystanie z zalet transportu morskiego niezależnie od ilości importowanego towaru. Termin Less than Conteiner Load LCL oznacza przesyłki drobnicowe przesyłane wspólnie z przesyłkami innych klientów w kontenerze zbiorczym. Są więc to palety, worki, skrzynie, ale również pojedynce kartony, beczki i inne, które można wstawić do kontenera. W przeciwieństwie do transportu pełnokontenerowego, transport drobnicowy pozwala na transport nawet najmniejszych ładunków.


Porównanie kosztów przesyłek kurierskich, lotniczych i morskich

Transport drobnicowy jest idealną alternatywą dla kosztownych przesyłek kurierskich i dla transportu lotniczego. Mimo, że koszty transportu liczy się w tonach i w metrach sześciennych jego przewaga cenowa ujawnia się już przy kilkudziesięciu kilogramach wagi przesyłki. Przykładowy transport paczki z Chin o wadze 20 kilogramów to koszt od około 900 złotych. Dla porównania transport jednego metra sześciennego/ tony z Szanghaju do Gdyni na warunkach FOB to koszt około 100 dolarów, czyli około 430 PLN.

Koszt transportu lotniczego liczony jest według wagi rzeczywistej przesyłki w kilogramach mnożonej przez koszt frachtu lub według wagi wymiarowej. Liczy się ją mnożąc objętość przesyłki i przeliczając ją według przelicznika 6000 centymetrów sześciennych to jeden kilogram wymiarowy. W zależności, która wartość będzie większa, czy waga rzeczywista czy waga wymiarowa, tę bierze się do obliczeń kosztów frachtu. Najczęściej stawka za kilogram waha się w przedziale od 2,5 do 4 USD za kilogram. Dodatkowo dolicza się opłaty dokumentacyjne, opłatę terminalową liczoną od wagi przesyłki i inne zależne od przewoźnika lub rodzaju umowy. Należy też pamiętać, że w przypadku cięższych przesyłek koszt transportu lotniczego znacząco rośnie.

Koszt transportu morskiego drobnicy liczy się według prostszego przelicznika waga/miara 1 metr sześcienny – jedna tona i w zależności, która wartość jest większa przez nią mnoży się fracht i koszty terminalowe. W transporcie morskim niezależnie jak mała jest to przesyłka minimalna jednostka do obliczeń to 1cbm/tona. Oznacza to, że jeżeli nasza przesyłka będzie miała 0,5 metra sześciennego i będzie ważyła 800 kg to nadal będzie liczona jako cały 1 CBM/tona. Dlatego w powyższej tabeli koszt transportu nie zmienia się pomimo coraz większych przesyłek.


Wady transportu morskiego przesyłek drobnicowych

Wadą takiego rozwiązania jest długi czas transportu pomiędzy portami. Transit Time pomiędzy Szanghajem a Gdynią dla ładunków drobnicowych to nawet 38 dni, co w porównaniu z transportem lotniczym, który na przesyłkę door-door potrzebuje od 3 do tygodnia jest znaczącą różnicą. Mimo, że drobnica morska jest usługą transportu morskiego obowiązują w niej ograniczenia związane z towarami niebezpiecznymi. Wynika to z faktu, że ładunki transportowane są w zbiorczym kontenerze z ładunkami innych klientów i ryzyka związanego z ewentualną szkodą, które mogą wyrządzić materiały niebezpieczne innym ładunkom. Ładunki różnych załadowców trafiają do wspólnego kontenera i są dalej transportowane jako jedna przesyłka pełnookontenerowa. Jeżeli jakiś towar jest zatrzymany w kontroli celnej, zatrzymywany jest cały kontener. Z tego powodu do transportu LCL nie przyjmuje się żywności, która musiałaby przejść kontrolę weterynaryjną oraz uważnie zwraca się uwagę na to czy załadowcy nie próbują wwieźć towarów objętych restrykcjami prawnymi.

O nas

TransportMorski.pl to strona internetowa poświęcona tematyce logistycznej, a szczególnie importowi z Chin. Znajdziesz tutaj cenne wskazówki, aktualne ceny frachtu morskiego, słownik pojęc logistycznych, a także informacje na temat ważnych szkoleń.

DrobnicaMorska.pl

Kontener.pl