OOG (Out of Guage Container)

Co to jest OOG?

Ładunki o wymiarach przekraczających wymiary standardowego kontenera. Firmy żeglugowe pobierają opłatę OGG gdy ponadgabarytowy ładunek wystaje poza określony obszar i uniemożliwia załadowanie następnego kontenera.


Wróć do słownika