PISiL (Polska Izba Spedycji i Logistyki)

Co to jest PISiL?

Polska Izba Spedycji i Logistyki to organizacja, która powstała w 1993 roku i po dziś dzień zrzesza przedsiębiorców, którzy zajmują się logistyką, spedycją przewozami i transportem produktów. Celem Izby jest ochrona interesów swoich członków przed organami administracji państwowej, samorządów i zewnętrznych organizacji. Jej działalność polega również na edukacji, organizowaniu szkoleń i konferencji tematycznych, zacieśnianiu współpracy pomiędzy członkami i ochronie przed nieuczciwą konkurencją. Izba jako pierwsza wydała znany i ceniony "Podręcznik Spedytora", która łączy najważniejsze zagadnienia związane ze spedycją i do dzisiaj jest kluczowym elementem edukacyjnym. Polska Izba Spedycji i Logistyki jest także autorem Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych.


Wróć do słownika