PL (Packing List)

Co to jest Packing List?

Packing list jest jednym z niezbędnych papierów, bez których nie jest możliwe przeprowadzenie procedury importowej. Lista pakunkowa dołączana jest do pozostałych dokumentów przewozowych, a jej zawartość musi być w pełni zgodna z konosamentem (dane, wartości pozycji, ilości, specyfikacja), a także fakturami. PL jest potwierdzeniem jakie przesyłki są załadowane na środek transportu i ma bardzo duże znaczenie.

Jakie dane powinny znaleźć się na liście pakunkowej?

 • numer i data wystawienia
 • odwołanie do numeru faktury
 • dane nadawcy
 • dane odbiorcy
 • wybrane warunki dostawy
 • przedmiot transakcji
 • ilość towaru
 • liczba opakowań
 • rodzaje opakowań
 • waga jednostkowa (netto, brutto)
 • waga łączna (netto, brutto)
 • kubatura całego ładunku

Lista będzie obowiązywała pełnoprawnie tylko wtedy, gdy zawarte na niej dane będą zgodne z pozostałymi dokumentami przewozowymi.


Wróć do słownika