Słownik pojęć logistycznych

Zbiór pojęć i terminów logistycznych


Jesteś początkującym importerem? Dowiedz się z jakimi skrótkami, a także terminami spotkasz się podczas organizowania transportu.

3PL

3rd Party Logistic Provider - partner świadczący usługi logistyczne.

ADN

Umowa europejska dotycząca transportu śródlądowego.


ADR

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

AEO

Status upoważnionego przedsiębiorcy w obszarze celnym.


AGREX

Pozwolenie eksportowe na towary rolne i spożywcze.


AGRIM

Pozwolenie importowe na towary rolne i spożywcze.


AMS

Procedura e-zgłoszenia wywożonych towarów z USA.


ATA

Admission Temporaire – karnet stosowany przy czasowych odprawach celnych.

AWB

Międzynarodowy lotniczy list przewozowy.


BAF

Bunker Adjustment Factor - dodatek związany ze zmianami cen paliwa na światowych rynkach.

BCT

Terminal kontenerowy w porcie Gdynia.


B/L

Międzynarodowy morski list przewozowy.


CAF

Currency Adjustment Factor - dodatek związany z kosztami jakie armator ponosi podczas rozliczania się w różnych walutach.

CBM

Cubic Meter - Metr sześcienny.
CIF

Cost, Insurance And Freight - jedna z międzynarodowych reguł handlu Incoterms, która mówi o pokryciu zasadniczych kosztów transportu przez sprzedającego.

CITES

Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwieżętami i Roślinami Zagrożonymi.


CSC

Container Service Charge - dodatek związany z obsługą kontenerów na terminalu.


CSF

Carrier Security Fee - opłata jaką armator ponosi za ochronę.CVED

Common Veterinary Entry Document - Weterynaryjne Świadectwo dla obrotu towarów w EU.

DCT

Deepwater Container Terminal Gdańsk - Terminal kontenerowy DCT Gdańsk


DDO

Dopuszczenie do obrotu - procedura celna zmieniająca status towaru niewspólntowego na wspólnotowy (import).

DOC

Documentation Fee - opłata dokumentacyjna.


D/O FEE

Delivery Order - dodatek za zlecenie dostawy w Chinach (pozwala na wydanie towaru w porcie)

Door-to-door

Realizacja zelcenia od drzwi do drzwi eksportera / importera.


EBS

Emergency Bunker Surcharge - opłata, która pokrywa wahania cen peliwa. Jej wysokość ustalana jest każdorazowo przez armatora.

EORI

Economic Operators Registration and Identification - Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych.

ETA

Estimated Time of Arrival - przewidywany czas wejścia ładunku do portu rozładunku.


ETD/ETS

Estimated Time of Departure/Sail- przewidywany czas wyjścia ładunku z portu.


EUR 1

Dokument, który jest świadectwem przewozowym stosowamym przy obniżonych, zawieszonych lub odgórnie ustalonych stawkach celnych.

EXW

Ex-Works - jedna z międzynarodowych reguł handlu Incoterms, która przenosi całą odpowiedzialność na kupującego.

FCL

Full Container Load - ładunek pełnokontenerowy.FCR

Forwarders Certificate of Recipt - spedytorskie zaświadczenie o przyjęciu towaru.


FCT

Forwarders Certificate of Transport - spedytorskie zaświadczenie transportowe.


FOB

Free On Board - jedna z miedzynarodowych reguł handlu Incoterms, w której sprzedawca bierze odpowiedzialność za towar do momentu załadunku na statek.

GCT

Gdynia Container Terminal - terminal kontenerowy w porcie Gdynia.


GT

Gross Tonnage - tonaż statku brutto.HC

High Cube - kontener o wysokości 9’6”.ICC

International Chamber of Commerce - Międzynarodowa Izba Handlowa.


INCOTERMS

International Commercial Terms- Międzynarodowe Formuły Handlowe, określają warunki sprzedaży i ryzyka pomiędzy importerem i eksporterem.

ISPS

Opłata, która pobierana jest przez wszystkich armatorów oraz porty w związku z koniecznością podniesienia bezpieczestwa w żegludze.

KONTYNGENT TARYFOWY

Określona ilość towaru dopuszczona czasowo do obrotu na stawce preferencyjnej.


LCL

Less than Container Load - ładunek niepełnokontenerowy.Lo-Lo

Lift on- Lift off - pionowa metoda przeładunku cargo,


NVOCC

Non Vessel Operating Common Carrier - operator transportu multimodalnego nie posiadający w swojej flocie własnych statków.

OOG

Out Of Gauge Container – ładunki nie mieszczące się w obrysie kontenera (ponadgabaryty).

OPWS

Ogólne Warunki Spedycyjne.PISiL

Polska Izba Spedycji i Logistyki.PL

Packing List/Packing Slip- lista towarowa dotycząca danej przesyłki.

POD

Port Of Destination- port rozładunku.


POL

Port Of Loading- port załadunku.RF

Reefer – statek chłodniczy.Ro-Ro

Roll On / Roll Off - statek przystosowany do przewożenia ładunków tocznych i pojazdów.

SAD

Single Administrative Document - jednolity dokument administracyjny stosowany przy odprawach celnych.

T1

Declaration T1 - dokument celny przy transporcie towaru z kraju nieunijnego do wewnątrzunijnego.

TEU

Twenty Equivalent Unit - jednostka odpowiadająca kontenerowi 20’.


THC

Terminal Handling Charges - opłaty związane z obrotem terminalowym kontenerów w terminalu.

TRANZYT

Przekaz dokumentów celnych idących za towarem do urzędu celnego zamknięcia tranzytu zakończony odprawą importową.

TT

Transit Time - orientacyjny czas transportu.


VOCC

Vessel Operating Common Carrier - armator operujący swoją flotą statków.