Transport morski kontenerów

Transport morski kontenerów

W transporcie międzynarodowym kontenery biorą udział w przeważającej większości operacji. Transport morski w kontenerach to najpopularniejsza i najtańsza metoda transportów towarów z Dalekiego wchodu. Intensywność w rozwoju tego środka transportu świetnie obrazują zmiany, które przeszły kontenerowce od pierwszego rejsu statku SS Ideal-X do współczesnych kontenerowców, które rozmiarami konkurują z największymi na świecie tankowcami.

 

Zalety transportu pełnokontenerowego

 

Największą zaletą morskiego transportu kontenerów jest koszt. Koszt transportu morskiego kontenera z dalekiego wschodu we wrześniu 2017 roku waha się w granicach 1000 USD i będzie malał. Morzem są również transportowane wszystkie towary, które nie mogą być przetransportowane w inny sposób, na przykład ze względu na duży ciężar lub duże rozmiary. Towary niebezpieczne również bez ograniczeń można transportować przez morze. Transport kontenerowy nie podlega konsolidacji z innymi ładunkami. Co jest szczególnie ważne w trakcie odprawy celnej. Jedynym ograniczeniem jest masa w transporcie intermodalnym , np. w transporcie drogowym dopuszczalna masa całkowita zestawu nie może przekroczyć 40 ton, więc netto możemy załadować jedynie około 22 tony towaru.

 

Największą wadą transportu morskiego jest czas potrzebny na przepłynięcie statku z portu o portu. Przykładowy Transit Time dla serwisu z Dalekiego Wschodu do Gdańska to aż 29-42 dni. Oznacza to, że towar w kontenerze spędza ponad miesiąc na statku, więc ponosimy również koszt związany z zamrożeniem obrotu tym towarem i z kredytowaniem. Znaczącym utrudnieniem są również opóźnienia wynikające z sztormów, tajfunów, huraganów i innych przez które statki nie mogą przybić do portów. Terminale kontenerowe nie prowadzą również operacji rozładunku i rozładunku statków przy mocniejszych podmuchach wiatru.

Co i kto transportuje w kontenerach?

 

FCL – full conteiren load, jest przeznaczony prze wszystkim dla średnich i dużych importerów, którzy są wstanie zamówić towar z znacznych ilościach mogących wypełnić kontener. Taką umowną granicą opłacalności transportu FCL jest 15 metrów sześciennych. Od tej ilości transport FCL staje się bardziej konkurencyjny od transportu drobnicy w kontenerach zbiorczych. Dlatego oferty transportu morskiego FCL skierowane są do dużych przedsiębiorstw importujących lub eksportujących towary.

 

Standardowe kontenery

 

Najczęściej stosowanymi są kontenery suche o długości 20 i 40 stóp oraz podwyższone o długości 40 stóp. Najmniejszy 20’DV ma pojemność 33 metrów sześciennych. Kontener podwójny – 40’DV, analogicznie mieści 67 metrów sześciennych. Kontener 40’HC, jest kontenerem podwyższonym, dzięki temu mieści 10 dodatkowych metrów sześciennych. Maksymalny ciężar towaru, który można to nich załadować jest podobny. 30 ton dla 20’DV i 28 ton dla kontenerów 40’DV i 40’HC, więc wybór kontenera zależy od gęstości towaru. Do mniejszych kontenerów najczęściej trafiają ciężkie towary, jak stal, kamienie, maszyny lub towary wysoko wartościowe. Za to do czterdziestek i większych wszystkie towary objętościowe jak ubrania, sklejka, zabawki, meble, AGD i inne. Kontenery 40’DV mają długość 12 metrów, więc świetnie sprawdzają się do transportu dłużyc.

Transport Morski – wstęp

Transport Morski – wstęp

Okręty w transporcie morskim

 

Transport morski jest jednym z najpopularniejszych środkiem przewozu towarów. Przewóz osób stanowi niewielki odsetek przewozów morskich. Transport morski odbywa się za pomocą jednostek pływających po wodach morskich. Do przewożenia towarów używa się wiele wyspecjalizowanych statków towarowych: masowce – przeznaczone do transportu ładunków suchych ładunków luzem czyli bez opakowania, drobnicowce – przeznaczone to transportu drobnicy, czyli towarów liczonych w sztukach zapakowanych w skrzynie, worki, bele lub bez opakowań np. stal lub samochody (statki ro-ro), kontenerowce – przeznaczone do przewozu kontenerów czyli zunifikowanych metalowych skrzyń, zbiornikowce (potocznie tankowce) – statek cysterna przeznaczony to transportu ładunków płynnych najczęściej ropy naftowej, oraz chemikaliowce – przewożące płynne substancje chemiczne

 

Charakterystyka transportu morskiego

 

Ze względu na dużą ładowność statków i efekt skali transport morski jest najekonomiczniejszym rodzajem przewozu towarów. Umożliwia transport każdego rodzaju ładunku bez względu na gabaryty jak i przeznaczenie. Morzem można transportować wszystkie towary, które nie nadają się do transportu lotniczego lub kolejowego. Mogą to być towary ponadgabarytowe, o znacznej masie przekraczającej dopuszczalne limity lub ładunki niebezpieczne jak baterie, materiały wybuchowe, łatwopalne.

 

W transporcie morski największym problemem jest czas transportu – transit time. Operacje transportowe trwają znacznie dłużej niż w przypadku transportu kolejowego czy lotniczego. Przykładowo transport ładunku z Dalekiego Wschodu do Europy Środkowej drogą lotniczą może zająć od 3 do 8 dni. Transport kolejowy z centralnych Chin do Małaszewicz od 9 do 14 dni. Transport kontenera morzem z portów na wschodzie Chin do Gdańska/Gdyni może zająć nawet 35 dni.

 

Rekompensatą za długi czas transportu jest cena takiej operacji. Transport kontenera 40’HC we wrześniu 2017 roku z Szanghaju do Gdańska waha się w granicach 1500-1700 USD. Ten kontener może pomieścić maksymalnie 76 metrów sześciennych, więc transport jednego metra sześciennego to koszt około 22,3 dolary. Taki sam kontener przewożony koleją do Małaszewicz to koszt już 5800 USD. Koszt transportu lotniczego waha się w przedziale od 3 do 3,5 USD za kilogram, lecz koszty szybko rosną w przypadku ładunków większych niż np. 100 lub 300 kilogramów.

 

Konteneryzacja w transporcie morskim

 

Współcześnie 90% towarów nie licząc towaru luzem przewożona jest w kontenerowcami morskimi. Największe kontenerowce, jak OOCL Hong Kong ją w stanie zna swój pokład zabrać 21 tysięcy TEU – jednostki będącej ekwiwalentem kontenera 20’DV mającego wymiary 20 stóp (stąd nazwa – kontener dwudziestostopowy) na 8 na 8,5 stopy, czyli 6,10 × 2,44 × 2,59 metra. ładunki, które nie wypełniają całej objętości kontenera przeznacza transportuje się konsolidując kilka drobnych ładunków do wspólnego kontenera zbiorczego.

Konteneryzacja transportu pozwala na łatwiejsze rozmieszczenie ładunku na pokładzie, skraca czas załadunku towarów na statku, obniża koszty całej operacji, kontener dodatkowo chroni towar przed działaniem czynników zewnętrznych jak również pozwala na dalszy transport innymi środkami transportu bez konieczności przeładowywania towaru z kontenera – transport intermodalny. Ten sam kontener po rozładowaniu go ze statku może zostać załadowany na inny statek płynący do mniejszych portów (feeder) lub przetransportowany na wagonie kolejowym lub naczepie samochodu ciężarowego. To standardu kontenerowego można przystosować także ładunki płynne przewożąc je w kontenerach cysternach lub poprzez specjalny worek wkładany do kontenera i wypełniany płynem.