TEU (Twenty Equivalent Unit)

Co to jest TEU?

Jednostka ładunkowa, która powstała na podstawie parametrów kontenera 20-stopowego. Wykorzystywana jest podczas określania ładowności statków i pozwala oszacować liczbę kontenerów, które zmieszczą się na jednostce przewozowej. TEU stanowi również miernik przeładunkowy, umożliwiając wykazanie przepustowości terminala portowego.


Wróć do słownika