Małe przesyłki w transporcie morskim

Małe przesyłki w transporcie morskim

Nie każdy import z Chin wypełnia całą przestrzeń kontenera. Chiny w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat przeszły rewolucyjne zmiany. W imporcie przestały obowiązywać dolne limity zamówienia, a jakość produkowanych towarów stała się tylko kwestią wymagań i ceny. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zamówić w chińskiej fabryce np. karton towaru i później sprzedać do z zyskiem w Europie.

 

Nie ma też dolnych limitów w transporcie morskim. Dla małych ładunków stworzono specjalne usługi pozwalające na skorzystanie z zalet transportu morskiego niezależnie od ilości importowanego towaru. Termin Less than Conteiner Load LCL oznacza przesyłki drobnicowe przesyłane wspólnie z przesyłkami innych klientów w kontenerze zbiorczym. Są więc to palety, worki, skrzynie, ale również pojedynce kartony, beczki i inne, które można wstawić do kontenera. W przeciwieństwie do transportu pełnokontenerowego, transport drobnicowy pozwala na transport nawet najmniejszych ładunków.

Porównanie kosztów przesyłek kurierskich, lotniczych i morskich

Transport drobnicowy jest idealną alternatywą dla kosztownych przesyłek kurierskich i dla transportu lotniczego. Mimo, że koszty transportu liczy się w tonach i w metrach sześciennych jego przewaga cenowa ujawnia się już przy kilkudziesięciu kilogramach wagi przesyłki. Przykładowy transport paczki z Chin o wadze 20 kilogramów to koszt od około 900 złotych. Dla porównania transport jednego metra sześciennego/ tony z Szanghaju do Gdyni na warunkach FOB to koszt około 100 dolarów, czyli około 430 PLN.

Waga przesyłkiPrzesyłka kurierskalotniczyDrobnica Morska
10 kg650 PLN557 PLN426 PLN
20 kg890 PLN723 PLN426 PLN
40 kg1289 PLN1055 PLN426 PLN
70 kg1950 PLN1457 PLN426 PLN
100 kgBrak możliwości1780 PLN426 PLN
Transport lotniczy i morski liczony według warunków FOB
Opracowano na podstawie kurierem.pl, airoo.pl, oraz DrobnicaMorska.pl wrzesień 2017

 

Koszt transportu lotniczego liczony jest według wagi rzeczywistej przesyłki w kilogramach mnożonej przez koszt frachtu lub według wagi wymiarowej. Liczy się ją mnożąc objętość przesyłki i przeliczając ją według przelicznika 6000 centymetrów sześciennych to jeden kilogram wymiarowy. W zależności, która wartość będzie większa, czy waga rzeczywista czy waga wymiarowa, tę bierze się do obliczeń kosztów frachtu. Najczęściej stawka za kilogram waha się w przedziale od 2,5 do 4 USD za kilogram. Dodatkowo dolicza się opłaty dokumentacyjne, opłatę terminalową liczoną od wagi przesyłki i inne zależne od przewoźnika lub rodzaju umowy. Należy też pamiętać, że w przypadku cięższych przesyłek koszt transportu lotniczego znacząco rośnie.

 

Koszt transportu morskiego drobnicy liczy się według prostszego przelicznika waga/miara 1 metr sześcienny – jedna tona i w zależności, która wartość jest większa przez nią mnoży się fracht i koszty terminalowe. W transporcie morskim niezależnie jak mała jest to przesyłka minimalna jednostka do obliczeń to 1cbm/tona. Oznacza to, że jeżeli nasza przesyłka będzie miała 0,5 metra sześciennego i będzie ważyła 800 kg to nadal będzie liczona jako cały 1 CBM/tona. Dlatego w powyższej tabeli koszt transportu nie zmienia się pomimo coraz większych przesyłek.

Wady transportu morskiego przesyłek drobnicowych

Wadą takiego rozwiązania jest długi czas transportu pomiędzy portami. Transit Time pomiędzy Szanghajem a Gdynią dla ładunków drobnicowych to nawet 38 dni, co w porównaniu z transportem lotniczym, który na przesyłkę door-door potrzebuje od 3 do tygodnia jest znaczącą różnicą. Mimo, że drobnica morska jest usługą transportu morskiego obowiązują w niej ograniczenia związane z towarami niebezpiecznymi. Wynika to z faktu, że ładunki transportowane są w zbiorczym kontenerze z ładunkami innych klientów i ryzyka związanego z ewentualną szkodą, które mogą wyrządzić materiały niebezpieczne innym ładunkom. Ładunki różnych załadowców trafiają do wspólnego kontenera i są dalej transportowane jako jedna przesyłka pełnookontenerowa. Jeżeli jakiś towar jest zatrzymany w kontroli celnej, zatrzymywany jest cały kontener. Z tego powodu do transportu LCL nie przyjmuje się żywności, która musiałaby przejść kontrolę weterynaryjną oraz uważnie zwraca się uwagę na to czy załadowcy nie próbują wwieźć towarów objętych restrykcjami prawnymi.