DOC (Documentation Fee)

Co to jest DOC?

Dodatek stosowany w spedycji. Jest to opłata dokumentacyjna, która dotyczy pokrycia kosztów administracyjnych związanych z rejestracją, zmianami lub dodatkowymi formalnościami.


Wróć do słownika