Serwis prowadzi


Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia
EU VAT No 5860157896
Distric Court Gdansk-Polnoc KRS 35292
Share Capital: PLN 472,200
www.mag.pl

Właściciel serwisów:

DrobnicaMorska.pl
KolejChiny.pl
Kontener.pl