EXW (Ex-Works)

Co to jest EXW?

EXW jest pierwszą z formuł, które występują w zbiorze warunków Incoterms 2010. Jej cechą charakterystyczną jest ustanowienie minimum obowiązków po stronie sprzedającego (eksportera), a maksimum po stronie kupującego (importera). W tym przypadku eksporter ma za zadanie wyłącznie wyprodukowanie towaru i przekazanie go w miejscu wskazanym przez importera. Ładunek powinien być w pełni przygotowany do odbioru i dalszego transportu, czyli odpowiednio opakowany i oznakowany.

Zadaniem importera jest zorganizowanie transportu ze wskazanego miejsca odbioru, aż do miejsca docelowego i poniesienie przy tym wszelkich kosztów. Oznacza to, ze kupujący ma pełną gestię transportową oraz ubezpieczeniową. Rolą kupującego jest również sfinalizowanie wszelkich procedur i formalności celnych (licencje eksportowe, pozwolenia), a także poniesienie kosztów odprawy. Sprzedający ma prawo żądać zapłaty za towar nawet w przypadku gdy kupujący nie uzyskał licencji na wywóz produktów z kraju.

Najważniejsze informacje:

  • prawie wszystkie koszty związane z transportem są po stronie kupującego
  • sprzedawca ma w obowiązku jedynie wyprodukować towar i umożliwić jego odbiór
  • w momencie gdy importer odbiera towar z fabryki jest odpowiedzialny za jego dalsze losy
  • przeniesienie ryzyka z eksportera na importera odbywa się w momencie przekazania towaru

Więcej o obowiązkach kupującego i sprzedającego można przeczytać tutaj.


Wróć do słownika