FCT (Forwarders Certificate of Transport)

Co to jest FCT?

Spedytorskie zaświadczenie transportowe. Dokument stosuje się w przypadku obsługi kilku przesyłek drobnicowych. Spedytor gromadzi wszystkie przesyłki i nadaje je do przewozu z jednym dokumentem transportowym (listem przewozowym).


Wróć do słownika