ICC (International Chamber of Commerce)

Co to jest ICC?

Międzynarodowa Izba Handlowa to organizacja pozarządowa, która skupia się na ustalaniu reguł dotyczących handlu międzynarodowego oraz występujących w nim standardów (takich jak Incoterms).


Wróć do słownika