Co to jest Incoterms?

Incoterms to zbiór reguł, które dotyczą międzynarodowej wymiany handlowej pomiędzy eksporterem, a importerem. Jego powstanie miało na celu zminimalizowanie nieporozumień między sprzedającymi, a kupującymi oraz określenie sztywnych zasad transportowych. Dokumentu normuje sprawy związane z organizacją frachtu, odpowiedzialnością za towar, obowiązkami oraz przeniesieniem ryzyka. Najnowsza wersja Incoterms powstała w 2010 roku i jest stosowana do dzisiaj.

Główną rolą dokumentu jest jasne ustalenie podziału kosztów transportu pomiędzy dostawcą, a odbiorcą. Zasady jasno określają moment przekazania towaru, a także odpowiedzialności za jego dalsze losy. Incoterms ustanawiają także reguły dotyczące przeprowadzania formalności i pokrywania kosztów po obu stronach. Reguły dzielą się na kilka grup, które podzielone zostały na podstawie zobowiązań importera i eksportera.


Wróć do słownika