OPWS (Ogólne Warunki Spedycyjne)

Co to jest OPWS?

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne dotyczą praw i obowiązków stron, które podejmują się współpracy spedycyjnej.Dokument nie jest przepisem prawnym, a zbiorem kluczowych definicji i przepisów, a także zasad postępowania w określonych przypadkach (zakres odpowiedzialności). Warunki mają rację bytu tylko w przypadku gdy obie strony je akceptują. Reguły są bardzo korzystne dla spedytorów, ponieważ w przypadku uszkodzenia towaru z ich winy chronią ich przed poniesieniem większych strat niż rzeczywista wartość ładunku. OPWS zabezpieczają również spedytorów przed odpowiadaniem za straty poniesione przez działanie osób i firm, za które nie odpowiadają. Dokument daje także spedytorowi dużą swobodę w przypadku przetrzymania towaru w przypadku nie uiszczenia opłat przez zamawiającego.


Wróć do słownika