SAD (Single Administrative Document)

Co to jest dokument SAD?

Jednolity Dokument Administracyjny jest dokumentem celnym, którego celem jest rozpoczęcie postępowania celnego w procederze importu. Wykorzystywany jest w handlu międzynarodowym i stosowany bezwzględnie przy wszystkich rodzajach towaru, niezależnie od ich pochodzenia. Formularz składa się z 8 kart, które wykorzystywane są w zależności od rodzaju procedury. Pierwsze trzy dotyczą wywozu towaru, karta 4,5 odnosi się do tranzytu, a karty 6,7 i 8 mają znaczenie przy formalnościach związanych z importem.


Wróć do słownika