THC (Terminal Handling Chagres)

Co to jest THC?

Opłaty pobierane przez armatora, które dotyczą działań związanych z kontenerem. Może to być na przykład sprowadzenie kontenera do terminala portu, przeładunek, rozformowanie czy złożenie ładunku w magazynie.


Wróć do słownika