Transport morski - wstęp

Wstęp do transportu morskiego

Transport morski - wstęp

Transport morski jest jednym z najpopularniejszych środkiem przewozu towarów. W porównaniu do przewozu osób - góruje nad nim kilkukrotnie. Transport towarów droga morską odbywa się za pomocą wyspecjalizowanych jednostek pływających.


Okręty w transporcie morskim

Do przewożenia towarów używa się wiele wyspecjalizowanych statków towarowych: masowce – przeznaczone do transportu ładunków suchych ładunków luzem czyli bez opakowania, drobnicowce – przeznaczone to transportu drobnicy, czyli towarów liczonych w sztukach zapakowanych w skrzynie, worki, bele lub bez opakowań np. stal lub samochody (statki ro-ro), kontenerowce – przeznaczone do przewozu kontenerów czyli zunifikowanych metalowych skrzyń, zbiornikowce (potocznie tankowce) – statek cysterna przeznaczony to transportu ładunków płynnych najczęściej ropy naftowej, oraz chemikaliowce – przewożące płynne substancje chemiczne


Charakterystyka transportu morskiego

Ze względu na dużą ładowność statków i efekt skali transport morski jest najekonomiczniejszym rodzajem przewozu towarów. Umożliwia transport każdego rodzaju ładunku bez względu na gabaryty jak i przeznaczenie. Morzem można transportować wszystkie towary, które nie nadają się do transportu lotniczego lub kolejowego. Mogą to być towary ponadgabarytowe, o znacznej masie przekraczającej dopuszczalne limity lub ładunki niebezpieczne jak baterie, materiały wybuchowe, łatwopalne..

W transporcie morski największym problemem jest czas transportu – transit time. Operacje transportowe trwają znacznie dłużej niż w przypadku transportu kolejowego czy lotniczego. Przykładowo transport ładunku z Dalekiego Wschodu do Europy Środkowej drogą lotniczą może zająć od 3 do 8 dni. Transport kolejowy z centralnych Chin do Małaszewicz od 9 do 14 dni. Transport kontenera morzem z portów na wschodzie Chin do Gdańska/Gdyni może zająć nawet 35 dni.

Rekompensatą za długi czas transportu jest cena takiej operacji. Transport kontenera 40’HC we wrześniu 2017 roku z Szanghaju do Gdańska waha się w granicach 1500-1700 USD. Ten kontener może pomieścić maksymalnie 76 metrów sześciennych, więc transport jednego metra sześciennego to koszt około 22,3 dolary. Taki sam kontener przewożony koleją do Małaszewicz to koszt już 5800 USD. Koszt transportu lotniczego waha się w przedziale od 3 do 3,5 USD za kilogram, lecz koszty szybko rosną w przypadku ładunków większych niż np. 100 lub 300 kilogramów.


Konteneryzacja w transporcie morskim

Współcześnie 90% towarów nie licząc towaru luzem przewożona jest w kontenerowcami morskimi. Największe kontenerowce, jak OOCL Hong Kong ją w stanie zna swój pokład zabrać 21 tysięcy TEU – jednostki będącej ekwiwalentem kontenera 20’DV mającego wymiary 20 stóp (stąd nazwa – kontener dwudziestostopowy) na 8 na 8,5 stopy, czyli 6,10 × 2,44 × 2,59 metra. ładunki, które nie wypełniają całej objętości kontenera przeznacza transportuje się konsolidując kilka drobnych ładunków do wspólnego kontenera zbiorczego.

Konteneryzacja transportu pozwala na łatwiejsze rozmieszczenie ładunku na pokładzie, skraca czas załadunku towarów na statku, obniża koszty całej operacji, kontener dodatkowo chroni towar przed działaniem czynników zewnętrznych jak również pozwala na dalszy transport innymi środkami transportu bez konieczności przeładowywania towaru z kontenera – transport intermodalny. Ten sam kontener po rozładowaniu go ze statku może zostać załadowany na inny statek płynący do mniejszych portów (feeder) lub przetransportowany na wagonie kolejowym lub naczepie samochodu ciężarowego. To standardu kontenerowego można przystosować także ładunki płynne przewożąc je w kontenerach cysternach lub poprzez specjalny worek wkładany do kontenera i wypełniany płynem.

O nas

TransportMorski.pl to strona internetowa poświęcona tematyce logistycznej, a szczególnie importowi z Chin. Znajdziesz tutaj cenne wskazówki, aktualne ceny frachtu morskiego, słownik pojęc logistycznych, a także informacje na temat ważnych szkoleń.

DrobnicaMorska.pl

DrobnicaMorska.pl