Małe przesyłki w transporcie morskim

Nie każdy import z Chin wypełnia całą przestrzeń kontenera. Chiny w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat przeszły rewolucyjne zmiany. W imporcie przestały obowiązywać dolne limity zamówienia, a jakość produkowanych towarów stała się tylko kwestią wymagań i ceny. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zamówić w chińskiej fabryce np. karton towaru i później sprzedać do z …

Zobacz więcej > Read More

Transport morski kontenerów

W transporcie międzynarodowym kontenery biorą udział w przeważającej większości operacji. Transport morski w to najpopularniejsza i najtańsza metoda transportów towarów z Dalekiego wchodu. Intensywność w rozwoju tego środka transportu świetnie obrazują zmiany, które przeszły kontenerowce od pierwszego rejsu statku SS Ideal-X do współczesnych kontenerowców, które rozmiarami konkurują z największymi na świecie tankowcami.   Zalety transportu …

Zobacz więcej > Read More

Transport Morski – wstęp

Okręty w transporcie morskim   Transport morski jest jednym z najpopularniejszych środkiem przewozu towarów. Przewóz osób stanowi niewielki odsetek przewozów morskich. Transport morski odbywa się za pomocą jednostek pływających po wodach morskich. Do przewożenia towarów używa się wiele wyspecjalizowanych: masowce – przeznaczone do transportu ładunków suchych ładunków luzem czyli bez opakowania, drobnicowce – przeznaczone to …

Zobacz więcej > Read More